Imotski svitnjak

Imotski-svitnjak.com
 
 
Super User

Super User

Nullam vel mi in eros venenatis commodo. Morbi quis sem at elit porttitor condimentum nec id risus. Mauris dictum luctus sodales.
Web URL: http://www.joomlart.com E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Nedjelja, 22 Travanj 2018 00:00

11.Susret klapa - Pismo moja Imotski

 Održavanjem  još jedne klapske svečanosti grada Imotskog,kojom se čuva i promiče njegova bogata klapska tradicija,uključeni smo u veliku proslavu i obilježavanje Europske godine kulturne baštine,proglašene u svibnju 2017. Klapska pjesma neraskidiv je dio baštine grada Imotskog , a kulturni kapital i važnost  ovog hrvatskog tradicijskog bisera prepoznao je cijeli svijet (UNESCO).
   U nedjelju,29.travnja u 20 sati,pozivamo vas na večer klapske pjesme koja će pokazati svu svoju raskoš,od tradicijskih  napjeva do višeglasnih,klapskih obrada popularnih dalmatinskih pjesama. Ovom klapskom večeri  naglasit ćemo  i ljepotu glazbenog stvaralaštva jednog od najvećih hrvatskih glazbenika-Olivera Dragojevića, ovogodišnjeg dobitnika nagrade Porin, za životno djelo. Oliverovo stvaralaštvo postalo je sastavni dio repertoara mnogih klapa i programa klapskih manifestacija.
   Dolaskom na 11.Susret klapa,, Pismo moja ''Imotski,poklonite sebi večer iznimnog glazbenog užitka i budite dionicima proslave Europske godine kulturne baštine kojoj pripada i dalmatinska klapska pjesma.
Na Susretu će nastupiti 8 klapa,a ulaz na koncert u Gradsku kino dvoranu  je slobodan.
Organizator ove manifestacije je Kulturna udruga ,,Pismo moja'' Imotski.

Četvrtak, 01 Veljača 2018 00:00

Nastavak istraživanja Crvenog jezera

Položajem u centralnom dijelu Dinarida, uza samu hrvatsko-hercegovačku granicu, Imotsko područje pripada Dinariku, duboko okršenoj tektonskoj cjelini Dinarida te srednje-dinarskoj biogeografskoj regiji s najvećom bioraznolikosti špiljskih organizama na svijetu. Znanstvena istraživanja krškog fenomena Crvenog jezera, započeta su još u prvoj polovici 19. stoljeća od strane austrijskih biologa, otkrićem i opisom nove vrste ribe, čuvene imotske gaovice (Delminichthys adspersus (Heckel 1843)), čime je Crveno jezero postalo tipsko nalazište (locus typicus; locus classicus). Tijekom 20. stoljeća Crveno jezero je značajnije istraživano u geomorfološkom i hidrološkom pogledu, dok su ostala znanstvena istraživanja obavljana sporadično, vezana uglavnom za speleološko-ronilačka i biološko-ekološka istraživanja.

U 21. stoljeću obavljeno je sustavno geomorfološko istraživanje od strane znanstvenika sa splitskog sveučilišta, kojim se po prvi puta znanstveno jasno definirala geomorfologija podvodnog dijela jezera te njegovi hidrološki aspekti. U svibnju 2017. godine, organizirana je međunarodna hrvatsko-francuska speleoronilačka ekspedicija Crveno jezero 2017, pri čemu je po prvi puta zaronjeno do dna jezera, a u sklopu ekspedicije provedena su sustavna znanstvena, prvenstveno biološka istraživanja. Trenutno su sakupljeni podaci u procesu obrade, a u pripremi su i opisi novih vrsta za znanost. Sažeta informacija o zadnjem istraživanju dostupna je na: http://adipa.hr/speleoronilacka-ekspedicija-crveno-jezero-2017

Crveno jezero je složen krški fenomen, dijelom potopljena jama s vertikalnom razlikom od -526,9 m. Površine je 2,7 ha, dok vodeni stupac varira od 232 do 315 m dubine, s dnom -4 m ispod razine mora i ukupne akumulacije vode do 8,24 milijuna m3. Nalazi se uz grad Imotski, Splitsko-Dalmatinska županija. Zaštićeno je 1964. godine kao geomorfološki spomenik prirode, a danas je dio ekološke mreže EU, Natura 2000 (HR2000934) kojime upravlja Javna ustanova Dalmatian Nature iz Splita. Crveno jezero je geomorfološki i hidrološki jedinstven i složen ekosustav koji obuhvaća kopnena krška staništa te slatkovodno jezersko stanište, koje u dubljim dijelovima prelazi u podzemno, špiljsko vodeno stanište, obilježeno nedostatkom svjetla, trajnom i stabilnom niskom temperaturom vode, međutim, povećanog vodenog tlaka.

Kroz provedbu Programa sustavnih interdisciplinarnih znanstvenih istraživanja, osmišljenih i provedenih kroz 3 godine, a koja bi uz Crveno jezero, obuhvatila i obližnja: Modro jezero, Izvorište Vrljike: Dva oka (Jezerine, Grbavčeva i Zdilarova jezera) te Lokvičićka jezera (Lokvičićko ili Mamića jezero, Knezovića jezero i Galipovac), mogu se očekivati iznimno zanimljivi rezultati na području: prirodnih, biotehničkih, tehničkih i humanističkih znanosti, a prvenstveno nove: geološke, geomorfološke, hidrološke, speleološke, fizikalno-kemijske, ekološke i biološke spoznaje. Kako bi istraživački tim bio što kvalitetniji, u njemu će sudjelovati istaknuti znanstvenici iz Hrvatske, ali i drugih europskih i neeuropskih država.

Sustavnim istraživanjem i razvojem metoda in situ, očekujemo brojna znanstvena otkrića, nove vrste za znanost te osmišljavanje i uspostavu trajnog monitoringa populacije ugrožene te europski i svjetski zaštićene imotske gaovice. Osnovni cilj je spoznaja svih elemenata ovog složenog geološko-hidrološko-ekološkog fenomena, kako bi njime mogli što kvalitetnije upravljati te kvalitetna prezentacija ostvarenih rezultata, kako kroz stručne i znanstvene radove, tako i kroz predavanja, izložbe, vizitor centar, te u konačnici održivo turističko i drugo korištenje. Temeljnu sintezu ćemo ostvariti i prezentirati u okviru popularno-stručne monografije Crveno jezero, planirane za ljeto 2019. godine.
 
B. CILJEVI ISTRAŽIVANJA
Znanstvena područja:     Prirodne znanosti
Biotehničke znanosti
Tehničke znanosti
Humanističke znanosti
Interdisciplinarne prirodoslovne i ostale znanosti
B0. USPOSTAVA SUSTAVNOG TROGODIŠNJEG PROGRAMA ISTRAŽIVANJA
n    Izrada Programa trogodišnjih istraživanja 2018.-2020. godine
n    Organizacija ekspedicija svake pojedine godine istraživanja
B1. GEOMORFOLOŠKO-HIDROLOŠKA ISTRAŽIVANJA CRVENOG JEZERA
n    Geomorfološka istraživanja kao nadopuna osnovnog modela
n    Hidrološka istraživanja uz utvrđivanje hidroloških veza
B2. GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA CRVENOG JEZERA
n    Mineraloško-petrografska
n    Sedimentološka
B3. SPELEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA CRVENOG JEZERA
n    Speleološka istraživanja bočnih kaverni i špiljskih kanala
n    Speleoronilačka istraživanja potopljenih kanala
B4. ARHEOLOŠKO-POVIJESNA ISTRAŽIVANJA CRVENOG JEZERA
n    Izrada digitalne baze svih objavljenih referenci, karti i drugih tiskovina
n    Sustavno arheološko rekognosciranje područja Crvenog jezera
B5. ISTRAŽIVANJE FIZIKALNO-KEMIJSKIH ČIMBENIKA EKOSUSTAVA CRVENOG JEZERA
n    Fizikalno-kemijska analiza vode s površine, određenih dubina i dna
n    Analiza jezerskog supstrata s bokova i dna
B6. ANALIZA EKOLOŠKIH ČIMBENIKA EKOSUSTAVA CRVENOG JEZERA
n    Mikroklimatski čimbenici
n    Ekološki čimbenici
n    Kopnena staništa
n    Slatkovodna staništa
n    Špiljska staništa
n    Analiza ekosustava Crvenog jezera
n    Analiza biocenoza Crvenog jezera
B7. DEFINIRANJE BIORAZNOLIKOSTI EKOSUSTAVA CRVENOG JEZERA
n    Bioraznolikost bakterija
n    Bioraznolikost protista
n    Bioraznolikost algi
n    Bioraznolikost flore
n    Bioraznolikost gljiva
n    Bioraznolikost faune
B8. GENETIČKA ISTRAŽIVANJA I BARKODIRANJE
n    DNA barkodiranje vrsta
n    Genetika mozga riba
B9. ANALIZA PRILAGODBI ORGANIZAMA NA EKOSUSTAV CRVENOG JEZERA
n    Morfološko-anatomske prilagodbe i bionomija organizama obalnih staništa
n    Morfološko-anatomske prilagodbe i bionomija unutar populacije gaovica
B10. MONITORING UGROŽENIH VRSTA
n    Monitoring imotske gaovice (Delminichthys adspersus)
n    Monitoring ilirskog vijuna (Cobitis illyrica)
n    Uspostavljanje sustavnog i trajnog monitoringa Crvenog i Modrog jezera
B11. VIDEO DOKUMENTIRANJE EKSPEDICIJE
n    Kontinuirano video snimanje svih elemenata ekspedicije
 
C. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
C1. DNEVNA IZVJEŠĆA
Voditelji istraživanja svakodnevno predaju usmeno izvješće koordinatoru koji ga predaje vodstvu ekspedicije

C2. PRELIMINARNO IZVJEŠĆE EKSPEDICIJE
Po završetku ekspedicije koordinator s voditeljima priprema pismeno preliminarno izvješće koje predaje vodstvu ekspedicije u roku od mjesec dana

C3. FINALNO IZVJEŠĆE EKSPEDICIJE
Po obavljenoj determinaciji sakupljenog biološkog materijala i sintezi relevantnih podataka, formira se finalno izvješće i predaje vodstvu ekspedicije u roku od 6 mjeseci.
Izvješće sadrži prvu radnu listu organizama Crvenog jezera (Check list) koja će se nadalje sustavno nadopunjavati.

C4. INTERNETSKE OBJAVE I POPULARNI ČLANCI
Na osnovi ostvarenih rezultata objavljuju se internetske objave (web) kao i popularni članci koji populariziraju ekspediciju, njezine domete, ali i cijeli Imotski kraj.

C5. STRUČNI I ZNANSTVENI RADOVI
Na osnovi ostvarenih rezultata i prikupljenih podataka, pripremaju se i objavljuju stručni i znanstveni radovi, kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu.

C6. MONOGRAFIJA
Na osnovi svih ostvarenih istraživanja, podataka i objavljenih referenci, priprema se i objavljuje sintetska popularno-stručna dvojezična publikacija Prirodoslovne vrijednosti Crvenog Jezera (Natural values of Red Lake). U Prilogu prijedlog projekta izrade Monografije.

C7. TURISTIČKI VODIČ
Na osnovi objavljene monografije slijedi izrada manjeg i jednostavnijeg višejezičnog turističkog vodiča po Crvenom i Modrom jezeru, koji može biti tiskovina i/li integralni vizualno-digitalni vodič s lokacijski postavljenim digitalnim komunikatorima.

C8. PREDAVANJA
Na osnovi postignutih rezultata i snimljenog materijala ekspedicija se prezentira kroz predavanja, kao samostalna ili u sklopu prezentacije Imotskog, Županije, Dalmacije, Hrvatske.

C9. IZLOŽBA CRVENO JEZERO
Na osnovi ostvarenih spoznaja, ostvarene fotodokumentacije i prikupljenih uzoraka, artefakata i drugih materijalnih predmeta ostvaruje se trajni postav izložbe Crveno jezero.

C10. IZRADA EDUKATIVNO-POPULARNOG FILMA
Na osnovi video snimanja ekspedicije izrađuje se edukativno-promotivni film.

C11. IZRADA SUVENIRA
Izrađuju se edukativno-promotivni suveniri. Motivi: geomorfološki prikaz, imotska gaovica…

C12. IDEJNO RJEŠENJE VIZITOR CENTRA CRVENO JEZERO
Kao završni element ekspedicije daje se i razrađuje idejno rješenje Vizitor centra Crveno jezero te elementarna metodika održivog korištenja, optimalnog vođenja i sigurnosti posjetitelja. 
D. ORGANIZACIJA EKSPEDICIJE
Organizacija Ekspedicija oslanja se na izrađen Program sustavnog trogodišnjeg istraživanja Crvenog jezera u razdoblju 2018.-2020. godine.
Organizacijski elementi svake pojedine Ekspedicije su: termin, trajanje, organizator, suorganizatori, pokrovitelji, organizacijski odbor, znanstveni odbor, voditelj, voditelji sekcija, suradničke udruge, sponzori, istraživači, struktura organizacije metodologija, struktura tehničko-istraživačkih timova, tehnička i materijalna podloga ekspedicije, financijska konstrukcija, komunikacija i drugo. U okviru ove prve Vizije razrađena je radna verzija samo dijela organizacijske strukture.

Termin:       rujan 2018. godine
Trajanje:    7 dana
Organizator:           ADIPA: Društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovne bioraznolikosti Hrvatske
Kontakt:        Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Suorganizatori:      Ronilački klub Crveno jezero, Imotski
Hrvatski institut za biološku raznolikost
Turistička zajednica Imotski

Pokrovitelji:           Javna ustanova Dalmatian Nature, Split
Grad Imotski
Turistička zajednica grada Imotskog
BIOTA j.d.o.o.

Tekst: Roman Ozimec; Foto: Florian Launette

Organizacijski odbor (abecednim redom):

RB

PREZIME Ime

Institucija/Udruga

1

GABELICA Ivan

JU Natura Dalmatica, Split

2

JALŽIĆ Branko

 

3

KOLOVRAT Luka

TZ Imotski

4

KOVAČ-KONRAD Petra

 

5

KUKAVICA Ante

RK Crveno jezero, Imotski

6

OZIMEC Roman

ADIPA

7

Swierczynski Frederic

FRA

8

TUCAK Perica

Grad Imotski

Srijeda, 13 Prosinac 2017 00:00

O Božiću 2017.

  Za Božić smo vas, dragi naši svitnjakovci, običavali darivati malom pričom koja ide uz prigodu radosnog kršćanskog   blagdana podsjećajući nas na nevinost djetinjstva i poruke koje ono nosi.  Ove godine su nas blještava Adventska slavlja po našim gradovima potpuno udaljila od značenja Božića, od malog Isusa kojega nigdje po tim okićenim trgovima nema, od našeg intimnog preispitivanja dobrog i zlog koje smo hoteći ili nehoteći učinili drugima, ili onoga što smo propustili učiniti za druge, poglavito potrebite.
 Skromnost, poniznost i suosjećanje su još uvijek vrline, ali i preduvjet da uzmognemo otvoriti srce Božjem djetešcu koje će nas uskoro pohoditi. Ono bi se sigurno radovalo kada bismo riječ Advent zamijenili s lijepom hrvatskom rječju Došašće koja sadrži sve ovo što se usput izgubilo po Adventskim sajmovima.


ŽELIMO VAM  SRETAN I RADOSTAN BOŽIĆ; ZDRAVLJA, VESELJA I OSOBNOG NAPRETKA U NOVOJ 2018.GODINI!


GLORIA IN EXCELSIS DEO!


Uredništvo Imotskog svitnjaka
Maja, Luka i Ivan

Stranica 1 od 8
Nalazite se ovdje: Naslovna Iz povijesti Super User